Viktiga telefonnummer

8

Social beredskap (efter kl 17.00) 112
Socialkontoret Dagjour 0910-73 50 00, tryck 1
Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
Sjukvårdsrådgivning 1177
Centrum För Kvinnofrid 020-61 60 60
Polisen Akutfall 112 114 1