Våld i nära relationer

absFörkunnarenOlja93x62Våld i nära relationer:

Förekommer överallt i alla samhällsklasser och kulturer.
Är ett av våra största samhällsproblem och har också blivit ett stort hälsoproblem för kvinnor och deras barn.
Kostar samhället ca 3,6 miljarder per år.
Våldet är helt förövarens ansvar.

Han som slår:

Är ofta väldigt charmig och trevlig mot andra i hans närhet.
Är mycket självupptagen.
Är mycket för sin mansroll.
Är mycket svartsjuk och har känsla av äganderätt mot kvinnan.
Sätter alltid gränser som han hela tiden ändrar.
Blir upphetsad av makten över kvinnan och är därmed en våldtäktsman.
Är från alla samhällsklasser, kulturer och religioner.

Våldsutsatt kvinna:

Är ingen speciell kvinna, är vilken kvinna som helst från alla samhällsklasser och kulturer.
Det är inte kvinnans fel att hon blir slagen och kontrollerad.