”Sju av tio vuxna som känt oro för ett barn har gjort något för att hjälpa barnet. Samtidigt finns en osäkerhet som hindrar många från att agera. För att än fler vuxna ska känna sig trygga i vad de kan göra vid oro för ett barn lanserar idag Rädda Barnen vägledningen ”Första hjälpen vid oro för ett barn”. Vägledningen innehåller konkreta tips på hur vuxna kan uppmärksamma barn som inte mår bra och agera vid misstanke om att barn far illa”.

I handboken kan du bland annat läsa om tecken på att ett barn far illa, vad du kan göra, hur en orosanmälan går till samt en användbar checklista att utgå ifrån.

Gå in på den här länken och ange din mailadress så skickas en handbok till din mail:

https://www.raddabarnen.se/…/cen…/ladda-ner-orolig-for-barn/

Hjälp gärna till att dela och sprida nyheten så att fler vuxna vågar agera och vet vad de ska göra om de känner oro för ett barn!