Med anledning av jul- och nyårshelgen som stundar, så önskar Guldstadens kvinnojours styrelse informera om ändrad tillgänglighet för kontoret.

Jourtelefonen hålls stängd från  23/12 till och med 6/1 

I akuta lägen, ring 112. Polisen hjälper dig, tar emot polisanmälan och ger stöd och råd. Polisen hjälper dig också med olika skyddsåtgärder och du ansöker om kontaktförbud hos polisen. Om du har blivit utsatt för fysiskt våld eller ett sexuellt övergrepp och behöver akut omhändertagande bör du besöka en akutmottagning så att du får vård och att dina skador kan dokumenteras.

För stödsamtal eller mindre akuta situationer så tipsar vi om att andra organisationer kan ta emot dig nedan.

Centrum mot våld (Skellefteå)
För dig som är/har varit utsatt för våld, ring 020-61 60 60
För dig som är/ har varit utsatt för våld i nära relationer, eller lever under hedersrelaterat våld och förtryck, ring 020-61 60 60.

Socialtjänsten Skellefteå kommun
Vardagar 8.00-17.00: Ring socialtjänsten via
 kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00
Kvällar, nätter och helger: ring 112 och fråga efter social beredskap.

Kvinnofridslinjen, nationell stödlinje

Kvinnofridslinjen – en nationell stödtelefon

020-50 50 50

Hedersförtryck, nationell stödlinje
http://www.hedersfortryck.se/kompetensteamet/nationella-stodtelefonen/