• Lämna sidan
  • Idag vill vi ge stora applåder till tidningen Norran som i dagens nummer väljer att uppmärksamma ett av vår tids största problem – nämligen sexuella övergrepp mot kvinnor och tjejer!

    Vi på Guldstadens kvinnojour och Guldstadens tjejjour kommer ofta i kontakt med kvinnor och tjejer som någon gång i livet har blivit utsatta för just sexuella övergrepp. Trots det vet vi att det bara är en liten, liten del av alla därute som någon gång har drabbats. Det här är dock något som inte uppmärksammas i den utsträckning det förtjänar. En stor del av den kvinnliga befolkningen har någon gång i sitt liv blivit utsatta för olika former av sexuella övergrepp. Det kan handla om män som inte accepterar ett nej till sex, män på krogar eller festivaler som tar sig friheten att ta på kvinnors kroppar eller unga tjejer som känner sig tvingade till att utföra sexuella handlingar för att behålla sin partner. Dessutom är antalen anmälningar försvinnande få. De allra flesta väljer att inte anmäla. Det anses helt enkelt fortfarande vara för stigmatiserande att prata om detta.

    Idag väljer dock Norran att uppmärksamma det här stora problemet och diskussioner förs kring huruvida problemet ska lösas. Självförsvar för tjejer eller ”etik och moral” som skolämne? Oavsett lösning är det viktigt att komma ihåg: skulden ligger ALLTID hos förövaren. En självförsvarskurs för tjejer måste därför ses som en temporär lösning, tills insatserna riktas mot de som är ansvariga.

    Så TACK Norran, för att ni uppmärksammar hur verkligheten ser ut för en stor del unga tjejer och kvinnor idag!

    Här hittar du en av artiklarna i serien #inteokej.