• Leave the page
 • Important Phone Numbers

  8

  Social beredskap (efter kl 17.00) 112
  Socialkontoret Dagjour 0910-73 50 00, tryck 1
  Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
  Sjukvårdsrådgivning 1177
  Centrum För Kvinnofrid 020-61 60 60
  Polisen Akutfall 112 114 1