Vi lär bara känna dem som förnamn; Lotta i Stockholm, Maria i Landskrona, Fadime i Uppsala. Men varje gång vi hör talas om mord och misshandel av kvinnor och tjejer, blir vi upprörda och arga. Hur kunde det ske? Varför ingrep inte myndigheterna i tid? Varför mördar och misshandlar män kvinnor?

Idag är det den 25 november, FN:s Internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor.

Våld mot kvinnor är ett globalt problem och klassas av Världshälsoorganisationen (WHO) som ett av världens största hälsohot mot kvinnor. Inom detta bedrövliga område har tyvärr inte ens det jämställda Sverige mycket att skryta med:

– Ca 17 kvinnor dödas varje år av en man som de har eller har haft en nära relation till, enligt Brottsförebyggande rådet, Brå.

 

– Uppemot 100 kvinnor våldtas förmodligen varje dag i Sverige, enligt beräkningar från Brå. Mörkertalet är stort och få vågar anmäla.

 

– Ca 75 000 kvinnor utsätts varje år för våld i en nära relation, enligt Socialstyrelsen. Vi vet att siffrorna är i underkant, då dessa brott ofta sker i hemmet av en närstående person och att de därför sällan anmäls.

 

– 17 600 sexualbrott anmäldes under 2015. Tre procent av Sveriges kvinnor uppger att de blev utsatta någon gång under förra året, enligt Brås Nationella Trygghetsundersökning.

 

– Nio procent av tjejer mellan 16 till 24 år blev utsatta för sexuella övergrepp under 2015, enligt Brås Nationella Trygghetsundersökning.

 

– Över 100 000 ungdomar i Sverige växer upp med begränsningar, kontroll och i vissa fall hot och våld i hederns namn, enligt Carin Götblads utredning från 2014.

 

I 32 år har Roks stått upp och kämpat för kvinnors, tjejers och barns rättigheter. Vi räddar till och med livet på många kvinnor och tjejer! Inom kvinno- och tjejjoursrörelsen är vi därför rent ut sagt förbannade på att samma mörka siffror möter oss år efter år. Varför tas inte frågor om mäns våld mot kvinnor på största allvar? Varför satsas det inte mer på förebyggande insatser? Nu är det dags för Sveriges feministiska regering att en gång för alla göra skäl för sitt namn.

 

Roks kräver:

 

– Attitydförändringar hos domstolsväsendet. Domstolarna måste på djupet förstå problematiken om mäns våld mot kvinnor och ha specialistkunskaper om ämnet. En attitydförändring skulle stärka kvinnors och tjejers tilltro till rättsväsendet och lagarna och göra att fler vågade lämna våldsamma män och killar.

 

– Nationella och lokala handlingsplaner så att alla utsatta kvinnor och tjejer får rätt hjälp, oavsett vilken stad de bor i.

 

– Långsiktig ekonomisk satsning på kvinno- och tjejjourer. Roks kvinnojourer och tjejjourer erbjuder dagligen stöd och hjälp till de kvinnor, tjejer och barn som på ett eller annat sätt vågat ta steget att ta sig ur ett destruktivt förhållande. Utan kvinno- och tjejjourerna kommer inte jämställdhetsarbetet i Sverige att fortsätta att utvecklas.

 

– Begränsa distributionen av pornografi. Porren visar bilder av gruppvåldtäkter, grova sexuella övergrepp och förnedring av kvinnor och tjejer – den totala motsatsen till universella värderingar och ideal om jämställdhet, jämlikhet och alla människors lika värde. I England har man t ex infört ett ”opt in/opt out”-system i samarbete med internetleverantörerna, där man aktivt måste välja att ta bort filter för att kunna titta på porr.

 

//Zozan Inci,

Ordförande, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks)