Bli medlem

3För dig som vill bli medlem:

Vi är i stort behov av medlemmar. Som medlem betalar du in 200 kr/år till vårt bankgiro (studenter och pensionärer betalar 100 kr/år). Märk betalningen med medlemsavgift samt namn och skicka oss sedan ett mail med dina kontaktuppgifter. Det är bara kvinnor som kan bli medlemmar hos oss. Som medlem blir du bjuden till årsmötet, föreläsningar och medlemsmöten. Män som vill hjälpa till kan bidra ekonomiskt. Betala till vårt bankgiro och märk betalningen med ”Gåva”. Skicka ett mail med namn och adress för att få ett tackkort.

OBS! Det är jätteviktigt att alla som vill bli medlemmar skickar ett mail till oss med sina kontaktuppgifter. Annars kan vi inte skicka ut information eller inbjudningar.

För dig som vill engagera dig ideellt:

Vi är i stort behov av joursystrar. Du som ideellt arbetande jourkvinna kan hjälpa till att förbättra livet för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Vi har en intern utbildning där du lär dig hur man tar emot och bemöter.

Att tänka på som jourkvinna:

  • Vi är här för att lyssna, inte för att utföra mirakel.
  • Vi är här för att hjälpa kvinnor identifiera vad de känner, inte för att få känslorna att försvinna.
  • Vi är här för att hjälpa kvinnor upptäcka sina val, inte för att besluta åt henne.
  • Vi är här för att diskutera olika steg med kvinnan, inte för att ta stegen åt henne.
  • Vi är här för att hjälpa kvinnan upptäcka hennes egen styrka, inte för att rädda henne och sedan lämna henne fortfarande sårbar.
  • Vi är här för att hjälpa kvinnan upptäcka att hon kan hjälpa sig själv, inte för att överta ansvaret för henne.
  • Vi är här för att hjälpa kvinnan lära sig välja, inte för att få henne att avstå svåra val.
  • Vi är här för att ge stöd till förändring.