Guldstadens Kvinnojour!

Vi är en religiöst och partipolitisk obunden ideell förening.

 

 • Vi har ett akut skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras eventuella barn.
 • Vi erbjuder stöd och rådgivning både per telefon och personlig kontakt.
 • Vi arbetar för ett samhälle utan mäns våld mot kvinnor och barn.
 • Vi arbetar i feministisk anda för en förändring av kvinnors livssituation genom att synliggöra och motverka mäns våld mot kvinnor.
 • Vi arbetar för att stärka kvinnors och tjejers självkänsla och självförtroende.
 • Vi är ingen myndighet, vi för ingen journal och kvinnor kan vara anonyma hos oss.
 • Vi stödjer kvinnor utan krav och krångel.
 • Vi erbjuder också stöd och rådgivning till anhöriga.
 • Vi anställda och de ideellt arbetande jourkvinnorna skriver under ett tystnadslöfte.
 • Vi hjälper kvinnorna med det praktiska och även när det gäller kontakt med myndigheter.
 • Vi stödjer kvinnorna i deras eventuella möte med polis och socialtjänst och även i rättegångar.
 • Vi arbetar förebyggande och är på skolor och arbetsplatser och informerar om ”Mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer”.
 • Vi deltar i föreläsningar och seminarier för att hela tiden utöka våra kunskaper.

All rådgivning är kostnadsfri!!

Viktiga telefonnummer >>>

Våra kontaktuppgifter:

www.guldstadenskvinnojour.se

info@guldstadenskvinnojour.se

Tel: 0910-15003

Telefontider: vardagar kl. 8-16

Bankgiro: 5933-5745

Swish: 1233 500 188